Samantha's Mommy

…the tasty side of life!

รวมสูตรอาหาร

แจกสูตรข้าวโอ๊ตโอเวอร์ไนท์

ส่วนผสม
1.ข้าวโอ๊ต 1 ถ้วยตวง
2.แอพพริคอทอบแห้ง 4 ช้อนโต๊ะ
3.นมสดรสจืด 1 ถ้วยตวง

ขั้นตอนการทำ
1.นำข้าวโอ๊ตและแอพพริคอทแห้งใส่ถ้วยและคน­ๆเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากัน
2.นำส่วนผสมที่ได้เทใส่ขวด
3.เทนมสดที่เตรียมไว้ตามลงไป
4.ปิดฝาขวดและนำขวดแช่เย็น 1 คืน ตอนเช้าจึงนำข้าวโอ๊ตโอเวอร์ไนท์เสิร์ฟเป็­นอาหารเช้า