Samantha's Mommy

…the tasty side of life!

รวมสูตรอาหาร

แซนวิชนูเทลล่าเมนูเอาใจเด็กๆ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1.ขนมปังแซนวิชสีขาว (ติ๊กใช้พิมพ์รูปหัวใจตัดขนมปัง)

2.นูเทลล่า

3.สตรอเบอร์รีหั่นสไลด์

วิธีทำ

1.นำนูเทล่าทาขนมปัง

2.นำสตรอเบอร์ที่เตรียมไว้วางตามลงไป

3.นำขนมปังที่ทานูเทล่าวางทับลงไป ทำแบบนี้หลายๆชั้นก็จะได้ขนมปังแซนวิชทานูเทล่าไส้

สตรอเบอร์รี่ที่ดูน่ารับประทานถูกใจเด็กๆค่ะ