Samantha's Mommy

…the tasty side of life!

รวมสูตรอาหาร

แซนวิชไข่,สไลด์ไส้กรอกและชีส

สิ่งที่ต้องเตรียม
1.ขนมปังทาเนยและนำไปปิ้งในกระทะให้ร้อนและเหลืองกรอบ
2.สไลด์ไส้กรอก นำไปอุ่นให้ร้อน
3.ไข่ดาวทอดแบบใช้ไฟอ่อนๆและใช้มีดยีให้ไข่แดงแตกออกมา
4.ชีสแบบสไลด์
5.มายองเนส 


วิธีทำ
1.ทามายองเนสบนขนมปังปิ้งทั้ง 2 แผ่น
2.นำชีสสไลด์วางทับลงไป
3.นำสไลด์ไส้กรอกวางทับลงไป
4.นำไข่ดาววางทับลงไป
5.นำขนมปังปิ้งอีกหนึ่งแผ่นว่างทับลงไป เสิร์ฟ