Samantha's Mommy

…the tasty side of life!

รวมสูตรอาหาร

ไอเดียอาหารเช้า

1.นำไข่ไปทอดในหอมใหญ่ที่หั่นเป็นวงกลม ทอดสุกมากสุกน้อยตามความชอบ (ดูรูป
ประกอบ)

2.ทอดเบคอน

3.นำอิงลิสมัฟฟินผ่าครึ่งและนำไปปิ้งในกระทะ นำชีสสไลด์วางบนอิงลิสมัฟฟิน และนำอิงลิ
สมัฟฟินอีกแผ่นมาวางทับ 

4.จัดไข่ทอด,เบคอนทอด,อลิสมัฟฟินไส้ชีส ใส่จานและวางผักสดตาม เสริฟ์